Embed livestream

Embed Youtube, Vimeo, or your RTMP stream

At Univid we are agnostic and want to power all digital events, meetings and webinars across the globe. Thus, we support embedding of other streaming services right into Univid. It is also super simple - just input your link and get going.
Vimeo
Om Vimeo nyttjas för livesändning - kopiera helt enkelt länken till sändningen, samt välj att schemalägga ditt event till aktuellt datum.
Kom ihåg: “Viewing privacy” måste vara satt till “Public” eller “Hide from Vimeo”, så deltagare kan se videon med länken.
Exempellänk: https://vimeo.com/event/999581/680927087a
Youtube
Två sätt att använda Youtube för livesändning.
I. Youtube - Livestream via Youtube: Fundera över om ni ämnar ha interaktion via Youtube, om inte välj alternativet “unlisted” under “visibility”, samt avaktivera chatt.
II. Premiere av förinspelad video uppladdad till Youtube: Se till att fylla i checkboxen "Set as Premiere" och schemalägg till korrekt tidpunkt.
RTMP/fil
Om ni vill hosta videon själv: Utan att gå via någon av tidigare nämnda plattformar, så kan länk direkt till sändningen också användas.
Format som stöds:
  • HLS (m3u8)
  • MP4
  • WEBM