Webinarnytt 2024: 6 tips för att skapa interaktiva webbinarier

event blog article author
Eric Lewerentz
Customer Success
Updated: January 20th, 2024
Published: February 24th, 2023

Här är Univid:s interaktionsrapport för hur du skapar interaktiva webbinarier 2024. Ta dina webbinarier till nästa nivå med de 6 bästa tipsen för att skapa engagemang, baserat på analys från 1000-tals event.

De senaste insikterna, datan och statistiken kring interaktion vid webbinarier. Hur man håller ett interaktivt webbinarium.

Innehåll

Varför interaktion är viktigt

Webbinarier ger på en gång nytta till publiken. Webbinarier är dessutom online, vilket gör att ditt företag kan leverera kunskap, utbildning och expertis till din publik på ett smidigt sätt.

Glöm resekostnader och tidsbrist.

Å andra sidan, under webbinarier måste även publikens omkringliggande distraktioner motverkas och presentationen kan verka tråkig om framförandet innebär långt gående passivitet för deltagarna.

Interaktion i webbinarie - Om du inte får några frågor i Q&A?

Till exempel, om bara ett fåtal eller inga frågor ställs. Kan det tyda på att det är en alldeles för passiv upplevelse av direktsändningen. Så hur engagerar du din publik egentligen? Det korta svaret är: interagera med din publik.

Webbinarier som får de bästa resultaten har en engagerad publik. Kom ihåg att det räcker INTE med att få många deltagare för att förbättra nyckeltalen för ditt företags webbinarier.

Många webinardeltagare är inte samma sak som hög ROI

Den goda nyheten är att formatet i sig har goda förutsättningar för att engagera. Enligt HubSpots "State of Marketing Trends Report 2022", skapade 58,6 % av de tillfrågade företagen långa videor förra året där dessutom webbinarier var det presentationsformat som innebar mest interaktion.

Den här artikeln kommer att ge 6 tips för interaktion baserade på Univid:s insikter för att skapa engagerande webbinarier 2024. Vi kommer att presentera våra bästa resultat först och sedan förklara hur du kan få igång mer interaktion med din publik inför ditt nästa webbinarium. På detta sätt ser du till att ditt budskap förblir "top of mind" och formar en meningsfull relation mellan deltagare och ditt företags varumärke.

Univids insikter 2024 för interaktiva webbinarier

Mot bakgrund av de webbinarier som utfördes på Univid under 2023 kunde följande insikter konstateras:

 • Webbinarier som endast använder en Q&A i slutet av presentationen är förknippade med att ha en lägre andel interaktiva deltagare och mindre positiv inverkan på nyckeltal.

 • Att låta publiken ställa frågor är den vanligaste och enklaste interaktionsupplägget bland de analyserade webbinarierna.

 • Ett enkelt sätt att få fler frågor från publiken är att arrangera ett webbseminarium kring relevanta nyheter (till exempel en insiktsrapport) eller en ny större produktuppdatering.

 • Framgångsrika webbinarier låter publiken påverka presentationen och vad som tas upp inom ämnet, till exempel om en agendapunkt på webbinaret handlar om retorik, där ethos, pathos och logos presenteras skulle förslagsvis en öppen omröstning kunna fråga vilken av dessa tre som är svårast att få till i sitt anförande, samt om deltagaren vill, specifik säga vad de tycker gör detta den svåraste att arbeta med. Som expert kan man sedan specifik besvara och diskutera dessa svar - detta är kunskapsmarknadsföring i sitt esse!

 • Att få i genomsnitt 60% interaktiva deltagare, som använder Univid interaktions funktioner, kommer att resultera i 50% högre konverteringar på CTA-knappen jämfört med webbinarier som får 39% interaktiva användare.

 • På en mer allmän basis, tyder det att webbinarier som ådstakommit 60 %, i genomsnitt, interaktiva deltagare använde minst två olika engagemangshjälpmedel.

 • Uppmuntringar som gör att en deltagare klickar någonstans på skärmen, gör deltagarna mer måna om att interagera igen, alltså blir deltagarn mer benägna att ställa frågor, eller senare trycka på CTA-knappen.

 • Antalet deltagare är en drivkraft för att ge illusionen av en engagerande upplevelse (framstår som en stor aktiv publik). Ändå kan du få högre engagemang per deltagare från mindre publikvolymer.


6 tips för skapa mer interaktion under webbinarier

 1. Förbered frågor och omröstningssvar

 2. Anpassa omröstningar (polls) för webbinariets format

 3. Engagemang uppstår mer spontant med en öppen chat

 4. Sänk förväntningarna på din Q&A

 5. Uppmuntra deltagarna att interagera under webbinariet

 6. Planera interaktionen


Det är uppenbart att variera interaktionen i flertalet former delvis minskar enkelriktad kommunikation och en passiv upplevelse av livesändningen. Men även levererar verklig nytta och insikter till ditt företag.

Så två fördelar – A. du motverkar de nackdelar vilket kan kännetecknas som en oengagerad publik: avhopp, att deltagare dämpar ljudet och inte anmäler sig igen för dina webbinarium, B. du kommer också med konkret nytta till din publik, och håller kvar din publik fram till slutet.

Givetvis gynnas uppsatta nyckeltal för dina webbinarier till det positiva av respektive fördelar.

1. Förbered frågor och omröstningssvar

Låt oss ta ut elefanten ur rummet. Undvik att ha tomma chatt/frågor/omröstningsrutor. Det är värdefullt för både dig och din publik. Det sparar tid och ger din publik möjlighet att förstå "på vilket sätt det är okej" att interagera, trots allt är publiken eran gäst och du är värd.

Förbered webinarinteraktion - Undvik elefanten i rummet

Det är alltid lättare att förstå när en exemplifiering visas av vad ett svar eller en fråga kan vara. Dessutom får publiken en förväntanshantering, sammanhang och tonalitet för vad en relevant respons kan vara.

Det tar också bort rädslan för att sticka ut i mängden, underskatta inte att din publik kan vara bekymrad över en negativ upplevelse om deras respons inte var tillräckligt bra för ditt webbinar.

Kom ihåg att hålla förberedda frågor och omröstningssvar objektiva och neutrala.

2. Anpassa omröstningar (polls) för webbinariets format

När omröstningar används på rätt sätt under webbinarier uppnås flera fördelar:

 • anpassar webbinariets upplevelse och gör det mer relevant för publiken

 • minimerar tiden att förbereda bildspel och öva in anförandet eftersom värdarna kan producera anförandet tillsammans med deltagarna

 • blir roligare för talaren

 • tar fram ditt företag som ämnesexpert, tankeledare eller till och med community byggare.

Live aktiveringspoll in webbinarie

Några tips vid använding av omröstningar i ditt webbinarformat:

 • Se till att omröstningarna levererar nytta till din publik. Till exempel, om det finns tjugo marknadsförare i ditt webbinarium, i kombination med vad ditt företag pratar om kan det vara möjligt att samla in intressanta svar att dela med publiken och sedan diskutera det?

 • Se till att inte säga "snälla hjälp mig att säljkvalificera dig" eller "fyll i den här undersökningen som inte kommer att påverka vårt sätt att presentera detta webbinarium alls"

 • Överväg att starta en omröstning mitt under ett ämne, inte före eller efter det är klart. Detta kommer att göra det lättare för publiken att svara och relatera till det du pratar om.

 • Diskutera omröstningssvaren. Kanske lyfta fram några av svaren och utveckla dem.

 • Se till att ha en bild med tydliga instruktioner och förklara sammanhanget för omröstningsfrågan. Deltagarna ska våga svara även om de blir osäkra på vad omröstningen handlade om.

Det är en vanlig missuppfattning att omröstningar med anknytning till webbinarium endast bör vara förifyllda flervalsfrågor eller slutna frågor. Detta är en förenkling. Vanligtvis ligger utmaningen i att ställa rätt typ av fråga, det vill säga "inte för sluten" eller "inte för svår" fråga att svara på.

Den mest effektfulla omröstningen är att ställa en fråga som kan besvaras inom en mening eller till och med med ett ord, bäst är att förbereda en sådan fråga kring ett ämne som med störst sannolikhet de flesta av din publik besitter erfarenheter av.

Omröstningar är en av de mest kraftfulla engagemangsverktygen om de används på rätt sätt. Baserat på Univids diskussioner, finns det ett kunskapgap i många organisationer om hur man använder omröstningar på rätt sätt under ett webbinarium.

Omröstningar tenderar dessutom att uppfattas som enkätverktyg, något som "bara fungerar under workshops", "hinns inte med i schemat" eller helt enkelt något som tar för mycket tid att planera. Det kan även uppfattas vara en funktionalitet lämpligt för större virtuella evenemang.

Beakta dock att organisationer som har vågat använda omröstningar och gjort det rätt i ett webbinarformat kan dock lyckas leverera en engagerande upplevelse som kan påverka webbinar-nyckeltalen positivt.

När känner du att du saknar engagemang i webbinarier? Statistik och piechart

Tveksam om det är mödan värt med omröstningar vid webbinarier? Ha i åtanke att Univid fann från en undersökning 2022 att 43 % av de som deltar på ett webbinarium tycker att det är för lite interaktion "mitt under sändningen".

Vill du ha lite inspiration? Använd Univids slumpgenerator av polls och frågor.

3. Interaktion uppstår spontant med en öppen chat

Något som sticker ut i 2023 års data - är att interaktion spontant uppstår genom att använda en öppen chat.

Livechatt möjliggör och aktiverar interaktion i webbinariet

Varför kanske du frågar? Låt oss svara med följande liknelse: om ditt företag skulle ha detta webbinarium på plats, alltså på företagets kontor. Skulle du då föredra att sitta ensam i publiken på företagspresentation? Eller få en känsla av en lyssnande publik omkring dig?

Det sistnämnda är åtminstone vår erfarenhet. Skapa därför en känsla av gemenskap genom att värma upp din publik i chatten. Detta kommer att sänka barriären för dina deltagare att interagera igen.

Och som grädden på moset kan deltagarna inspireras av varandras frågor och kommentarer, vilket uppmuntrar passiva deltagare att också bli aktiva och engagerade. Kom ihåg att det kan vara fördelaktigt att en kollega modererar och svarar på frågor i chatten. Det går givetvis att följa upp på meddelanden via e-post efter webbinariet.

4. Sänk förväntningarna på din Q&A

Den mest populära formen av interaktionen vid webbinarier är att låta publiken ställa frågor. Frågor ställs normalt i en chatt eller en reglerad Q&A (frågelåda).

Eftersom Q&A är ett mer formellt sätt att vara interaktiv på kan det vara svårt för deltagarna att veta om frågan de vill ställa är formell nog eller håller måttet för ditt webbinarium.

Genom att inleda frågestunden med en ganska enkel fråga (kom på en om det behövs), kommer din publik inte att känna pressen av att leverera en fråga vilket skulle platsa som en nobelprisfråga till din Q&A.

Om du avser ställa en fråga skapad på förhand, se till att den framstår som realistisk. Till exempel kan presentatören formulera frågan något felaktigt i tonalitet eller pausar någonstans medan du läser frågan för att göra den mer organisk och autentisk.

På detta vis har du sänkt deltagarnas förväntningar på vilken nivå de behöver ha på sin fråga och med största sannolikhet kommer följden bli att fler frågor kommer in till ditt webbinarium.

Miljonfrågan - Ett quizexempel

5. Uppmuntra deltagarna att interagera under webbinariet

Det kan verka uppenbart eller slöseri med tid, men ibland är allt som saknas att uppmuntra, ca 3 gånger under tillfället, att deltagarna är välkomna att ställa frågor.

En annan bra retorik och interaktionshöjare är att kolla in din publik och fråga om publiken följer med.

Erfarna webbinarievärdar uppmanar till chatt och livereaktioner

Till exempel: "snälla reagera med tummen upp om hänger med om vad jag just sa". Detta är en snabb men kraftfull interaktionsuppmaning. Trots den låga tidsåtgången, är det alldeles för vanligt att det glöms bort eller inte hinns med. Istället är det fullspäckade scheman med paneldeltagare/presentatörer som stressar igenom anförandet utan att stämma av om publiken har fattat poängen.

6. Planera interaktionen

Utan tidigare erfarenhet av webbinarier. Kan det vara svårt att utföra dessa tips på direkten och dessutom få till dom rätt. Men genom att lägga någon minut innan på att planera var i anförandet det ska finnas utrymme för interaktion, kan det vara möjligt även för en förstagångs-presentatör att skapa en interaktiv upplevelse under webbinaret.

Nedan illustrerar vi hur en vanlig agenda avsedd för anförandet kan planeras för att med framgång få till interaktion. Se till att göra planeringen efter att presentationens övergripande struktur är utarbetad eftersom det är mycket lättare att planera när anförandet i stora drag är konkretiserat.

Planera agenda för interaktion i ditt nästa webbinarie

Några sista ord

Nu är du redo för att engagera din publik under webbinarier till en ny nivå. Vid korrekt utförande, finns det goda förutsättningar för att få 60 % eller fler interaktiva deltagare efter slutfört webbinarium.

Som ett nästa steg, överväg att utnyttja detta engagemang genom att lära dig mer om hur du får publiken att ta ett önskat nästa steg med Call to Action knappar.

Kom igång idagGör som över 70.000 användare och skapa engagerande webbinarier med Univid.Testa UnividVisa mig en demo
webbinarie
engagemang
engageradpublik
interaktion
interagerande
konvertering
Få de senaste webinartipsen
👉