Studenter publicerar sitt kandidatarbete om digitala event - En KTH-uppsats på Univid

event blog article author
Team Univid
Updated: March 1st, 2022
Published: September 21st, 2021

Arbetets syfte var att undersöka en möjlig positionering på marknaden för digitala event- och mötesplattformar, så som Univid, och ge förslag på teknisk tillämpning som på ett effektivt sätt kan bidra till den positioneringen.

Arbetets syfte var att undersöka en möjlig positionering på marknaden för digitala event- och mötesplattformar, så som Univid, och ge förslag på teknisk tillämpning som på ett effektivt sätt kan bidra till den positioneringen.

En KTH-uppsats på Univid

Vi är stolta över att vårt kandidatexamensarbete som vi skrev på KTH i samarbete med Univid publicerades i veckan. Arbetets syfte var att undersöka en möjlig positionering på marknaden för digitala event- och mötesplattformar, så som Univid, och ge förslag på teknisk tillämpning som på ett effektivt sätt kan bidra till den positioneringen. Nedan kommer en översiktlig överblick av uppsatsen.

Resultat - interaktiva element som står ut

Utifrån marknads- och konkurrensanalysen i studien konstateras differentiering med interaktiva och innovativa element som en effektiv strategi. Vidare presenteras en prototyp med två olika exempel av interaktiva element som kan bidra till att stärka Univids position som nischaktör på marknaden för digitala eventplattformar. Våra förslag baseras på ett flertal intervjuer samt en större undersökning av användarbehovet både som talare och lyssnare. Utvärderingen av prototypen genomfördes med hjälp av kända metoder inom människa-datorinteraktion och i testgruppen ingick framgångsrika föreläsare både från näringslivet och universitetsvärlden samt flera experter inom UX-design.

Framåtblickande

Vi hoppas att detta arbete kan stödja Univid i deras fortsatta utveckling av plattformen vid implementation av ny innovativ funktionalitet. Vi hoppas också att arbetet kan fungera som stöd vid beslutsfattande om olika riktningar som kan vara aktuellt för Univid att ta för att stärka deras position som ledande aktör på marknaden!

/Rita Blomstersjö & Martina Wikström

Om ni vill läsa vårt arbete hittar ni det här:

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1594018/FULLTEXT01.pdf

Kom igång idagGör som över 70.000 användare och skapa engagerande webbinarier med Univid.Testa UnividVisa mig en demo
kandidatarbete
kthstudenter
interaktion
social
online
möten
Få de senaste webinartipsen
👉