Zoom möte

Ett Zoom-möte är ett digitalt möte över programmet Zoom. Lär dig mer om Zoom-möten - vad de är, hur man går med som deltagare och hur man är värd. Tips för att lyckas.

Innehåll

Vad är ett Zoom möte?

Ett Zoom möte är ett digitalt mötesrum där två eller fler deltagare kan ha sitt möte. Ett Zoom möte kan syfta på både ett vanligt videomöte eller ett röstsamtal. Generellt sätt handlar dock Zoom om videomöten, och har blivit lite av en term för att beskriva typen av mötet, mer än specifikt att mötet behöver ske över just videotjänsten Zoom.

Ett videomöte eller så kallat Zoom möte sker vanligtvis genom att bjuda in deltagare med en kalenderinbjudan eller länk. Mötets storlek är vanligtvis mellan 2 och 25 personer, men ofta tar också större möten plats i form av ett Zoom möte. Vid de större mötena är det dock viktigt att tänka på formatet för att se till att alla deltagare känner sig engagerade, delaktiga och fokuserade.

För större möten har därför andra format så som webinars och livesända digitala evenemang växt fram. Dessa större typer av event och tillställningar har också satt nya krav på valet av mötesverktyg. Således har nya lösningar som t.ex. Univid växt fram för att tillgodose dessa nya behov, med funktioner som reaktioner, polls och quiz där deltagare kan vara involverade utan att alla nödvändigtvis måste delta med i video.

Se en jämförelse mellan Zoom Webinar och Univid:s webinarplattform här.

Kom igång idagGör som över 70.000 användare och skapa engagerande webbinarier med Univid.Testa UnividVisa mig en demo
Få de senaste webinartipsen
👉