Digitala event enkelt - se bra ut och engagera din digitala publik

Univids eventplattform möjliggör dig att skapa vackra, interaktiva och roliga digitala upplevelser som folk kommer ihåg

Univid is easy
1. Bygg ditt skräddarsydda event på sekunder
2. Livesänd och engagera din publik via omröstningar, polls, reaktioner, spelifiering, etc.
3. eventStatics
2. Interaction
Quiz and polls
tell abit abit about polls and quizzes in Univid
Reactions
about reactions - show visually to right
Gamification
leaderboard, etc